DMCA.com Protection Status
  • (028) 22.129.366
  • 0986.85.22.15

Tư vấn

Có thể bạn quan tâm

HƠN 300 LOẠI PALLET NHỰA CHỮ THẬP CÓ SẴN TẠI HÀ NỘI, TPHCM

Pallet nhựa chữ thập hay còn gọi là pallet nhựa 6 chân ( pallet nhua double deck) là tên gọi loại pallet nhựa có cấu trúc 6 chân mặt dưới có 4 khoảng trống ở giữa giúp vận hành được xe nâng tay. Loại pallet nhựa này sử dụng dễ dàng cho hầu hết các loại xe nâng từ xe nâng tay, xe nâng tay điện, xe nâng dầu, xe nâng điện, các loại xe nâng forklift,xe nâng dạng Reach truck... ngoại trừ xe nâng tay cao.

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

Tùy theo từng nhu cầu, ngành nghề sử dụng mà có thể chọn loại pallet nhựa mặt kín hay pallet nhựa mặt hở (mặt lưới). Kiểu dáng của pallet nhựa ảnh hưởng đến cách thức vận hành của xe nâng và quá trình sử dụng của pallet nhựa..Dưới đây là các loại kích thước pallet nhựa và mẫu mã loại chữ thập phổ biến được cung cấp bởi LINKI Việt Nam.

CÁC QUY CÁCH PALLET NHỰA PHỔ BIẾN TẠI LINKI

MÃ SẢN PHẨM THÔNG TIN SẢN PHẨM HÌNH ẢNH

ML-1010A-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1000x100x150mm

Tải trọng tĩnh: 3000kg

Tải trọng động: 1000kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

HL-1111A-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1100x1100x150mm

Tải trọng tĩnh: 6000kg

Tải trọng động: 1500kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

ML-1111B-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1100x1100x150mm

Tải trọng tĩnh: 4000 kg

Tải trọng động: 1000 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

ML-1111C-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1100x1100x150mm

Tải trọng tĩnh: 4000kg

Tải trọng động: 1000kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

ML-1111D-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1100x1100x150mm

Tải trọng tĩnh: 3000 kg

Tải trọng động: 1000 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

HL-1111F-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1100x1100x150mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 2000 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

S1160D2-3A

Báo giá

Pallet nhựa 1160x1160x150mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

ML-1208A-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1200x800x150mm

Tải trọng tĩnh: 4000 kg

Tải trọng động: 1000 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

HL-1210A-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x150mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

ML-1210B-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x150mm

Tải trọng tĩnh: 4000 kg

Tải trọng động: 1200 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

HL-1210F-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x150mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 2000 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

H1210D4-1L

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x160mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

H1210D4-1L

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x160mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

M1210D4-1A

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x150mm

Tải trọng tĩnh: 4000 kg

Tải trọng động: 1000 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

M1210D4-1A

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x150mm

Tải trọng tĩnh: 4000 kg

Tải trọng động: 1000 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

S1210D4-3L

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x160mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

S1210D4-3M

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x160mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

JHS1012F16

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x160mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 2000 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

JHS1012P16

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x160mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 2000 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

H1211D4-2A

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1100x160mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

H1212D4-1A

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1200x160mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

S1212D4-2N

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1200x160mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

JHS1212F16

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1200x160mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 2000 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

JHS1212P16

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1200x160mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 2000 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

HL-1211A-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1100x150mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

HL-1212A-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1200x1200x150mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

HL-1311A-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1300x1100x150mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

HL-1311B-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1300x1100x150mm

Tải trọng tĩnh: 4000 kg

Tải trọng động: 1000 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

HL-1311C-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1300x1100x150mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

HL-1311D-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1300x1100x150mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

H1311D4-2A

Báo giá

Pallet nhựa 1300x1100x160mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

HL-1411A-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1400x1100x150mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

HL-1412A-TW

Báo giá

Pallet nhựa 1400x1200x150mm

Tải trọng tĩnh: 6000 kg

Tải trọng động: 1500 kg

CÁC LOẠI QUY CÁCH KÍCH THƯỚC PALLET NHỰA CHỮ THẬP PHỔ BIẾN

Pallet nhựa chữ thập thường được sử dụng trong ngành thực phẩm, thủy sản, may mặc,...

Ngoài ra, Linki còn cung cấp các kích thước pallet nhựa chữ thập khác theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết 

LINKI VIETNAM CO. ,LTD

[Hotline]: (+84) 986 85 22 15

[Email]: info@linki.vn

Head office: 98/4-6-8 Nguyễn Xuân Khoát,Tân Thành,Tân Phú,TP.HCM

Đà Nẵng Branch: 110A Đường 30/4, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ha Noi Branch: 81 Đức Giang,Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Tại sao nên chọn Linki VietNam

Tư vấn giải pháp miễn phí

Chào giá cạnh tranh, chiết khấu tốt

Đáp ứng mọi quy cách sản phẩm

Chất lượng sản phẩm được cam kết

Giao hàng nhanh trên toàn quốc

Chính sách thanh toán linh hoạt

Tư vấn & báo giá

(028) 22.129.366

0986.85.22.15

Chọn tập tin